top of page

Novemberland
The name 'Novemberland' is inspired by the poem ’Novemberland’ written by writer and poet: Koos Schuur (1915-1995).

schu035_p01.gif

Koos Schuur, © Erven Manuel van Loggem

The Novemberland poem was published in 1944 as a clandestine edition.

Koos Schuur gives a beautiful description of his native land in the south-east of Groningen, expressing his connection with it in a poetic way.

The first strophe of the poem 'Novemberland' reads as follows:

'' Na de roodbruine warmte van september, na van oktober 't zwaar en donker goud, keren de heldre dagen van november met ijle geur van brandend turf en hout, van rijpe appels, rottend loof. Reeds koudworden de morgens in de kale velden waar raven, met de ondergang vertrouwd, de heerschappij aanvaarden: sombre helden die zich met nog somberder roepen melden. Op het vochtige land strijken zij neer waar zij op paarden en op honden schelden en zij voorspellen vorst en winterweer.''

bottom of page